Sosyal belediyecilik anlayışı nedir ?

Leila

Global Mod
Global Mod
Sosyal Belediyecilik Anlays Nedir?

Sosyal belediyecilik, belediyelerin kamu hizmetlerini, halkn ihtiyaclar ve ckarlarn goz onunde bulundurarak vermesi anlamna gelen bir yaklasmdr. Belediyeler, sosyal belediyecilik anlays cercevesinde, halkn ve cevrenin ihtiyaclarna cevap verebilecek hizmetleri sunmakla gorevlendirilmistir. Bu anlays, belediyelerin daha fazla ozerklige sahip olmalarn ve kamu hizmetleri sunarken kentsel cevreyi daha iyi korumalarn saglar. Sosyal belediyecilik, kamu hizmetlerinin kucuk olcekli kamu kurumlarnn otesinde, halkn her kesiminin ckarlarn gozetmekle ilgili bir yaklasmdr.

Sosyal Belediyecilik Anlaysnn Genel Ozellikleri

Sosyal belediyecilik anlays, belediyelerin kamu hizmetlerinin kalitesini artrmasn ve halkn ihtiyaclarn daha iyi karslamasn amaclar. Sosyal belediyecilik anlays, sosyal hizmetlerin ve kamu hizmetlerinin kalitesini artrmak icin kentsel cevre, sosyal yasam ve cevre koruma onceliklerini on plana ckarmay hedefler. Sosyal belediyecilik anlaysnn iki temel amac vardr: kentsel cevre ve sosyal yasamn gelismesi ve kamu hizmetlerinin kalitesinin artrlmas.

Sosyal Belediyecilik Anlaysnn Uygulama Alanlar

Sosyal belediyecilik anlaysnn uygulama alanlar, belediyelerin kamu hizmetlerini verirken oncelik verdikleri alanlar kapsar. Bunlar arasnda sosyal hizmetler, cevre koruma, kentsel donusum, saglk, egitim, ulasm, cevresel planlama ve kentsel yonetim yer alr. Sosyal belediyecilik anlaysnn uygulama alanlar arasnda, belediyelerin kentsel cevreyi koruma ve gelistirme konusunda daha aktif bir rol almalarn saglamak da yer alr. Sosyal belediyecilik anlaysnn onemi, belediyelerin kamu hizmetlerinin kalitesini artrma, kentsel cevreyi daha iyi korumaya ve gelistirmeye yonelik onlemleri alma, halkn ihtiyaclarn karslamaya yonelik hizmetleri verme gibi konularda onemlidir.
 
Üst