Dehre dalmak ne demek ?

Leila

Global Mod
Global Mod
Dehre dalmak, bir dalAA yAntemidir ve normal dalAAAn A14zerine inmeyi iAerir. Dehre dalAAAnAn, bir Aok dalAA stilinden farklA olarak, kontrollA14 bir Aekilde dalAA yapAlmasAnA saAlar. Bu stil, daha Aok profesyonel dalAcAlar tarafAndan kullanAlmaktadAr ve bazen de Aok derin dalAAlarda yararlA olabilmektedir.

NasAl YapAlAr?

Dehre dalAAAnAn temel amacA, dalAA sArasAnda iniAi kontrollA14 bir Aekilde yapmaktAr. DalAAa baAlamadan Ance, bA14tA14n gereken cihazlarAn kontrol edilmesi gereklidir. Bu cihazlar arasAnda, Azellikle dalAA kontrol cihazlarA, dalAA maskesi, dalAA tulumu, dalAA botu, dalAA cephanesi ve dalAA bilgisayarA sayAlabilir. DalAA baAladAktan sonra, dalAcAnAn dalAA derinliAini, dalAA sA14resini ve dalAA yAnA14nA14 kontrol etmesi gereklidir. Daha sonra, dalAcAnAn dalAA sArasAnda iniAini kontrol etmesi gerekir. Bu dalAA tekniAinde, dalAcAnAn dalAA iniAini kontrol etmesi, dalAA kontrol cihazAnAn yardAmAyla yapAlAr.

Dehre DalAAAnAn FaydalarA

Dehre dalAAA, dalAA sArasAnda dalAcAnAn dalAA sA14resini ve dalAA yAnA14nA14 kontrol etmesi aAAsAndan kullanAAlAdAr. AynA zamanda, dalAA sArasAnda dalAcAnAn dalAA iniAini kontrol etmesi kolaylaAAr. Bu sayede, dalAcAnAn, Aok derin dalAAlar yaparken yA14zeye AAkmasA daha kontrollA14 olur. Dehre dalAAAnAn diAer bir avantajA, dalAcAlarAn, dalAA sArasAnda denizaltAlarAn ve deniz tabanAnAn doAal yaAamAnA kontrol edebilmesidir.

SonuA

Dehre dalAAA, kontrollA14 bir Aekilde dalAA yapmak iAin kullanAlan bir dalAA tekniAidir. Bu teknik, dalAA sArasAnda dalAcAnAn iniAini kontrol etmesini, dalAA sA14resini ve dalAA yAnA14nA14 kontrol etmesini saAlar. Dehre dalAAAnAn, profesyonel dalAcAlarAn dalAAlarAnA daha kontrollA14 hale getirmesi ve denizaltAlarAn ve deniz tabanAnAn doAal yaAamAnA kontrol edebilmesi aAAsAndan yararlAdAr.
 
Üst