2022 LGS sonuçları ne vakit açıklanacak, tercihler ne vakit yapılacak? LGS 2022 sonuç sorgulama ekranı hangi tarihte açıklanacak?

Beykozlu

New member
LGS sonuçları, lise eğitimini hayalini kurduğu okulda devam ettirmek isteyenler tarafınca heyecanla bekleniyor. Bilindiği üzere milyonlarca öğrencinin yeni eğitim tahsil yılında okuyacağı okulun belirleneceği LGS’de soru ve yanıtları geçtiğimiz günlerde erişime açılmıştı. 5 Haziran Pazar günü gerçekleşen, iki oturumda yapılan ve 1 milyon 300 bine yakın öğrencinin girdiği LGS imtihanında sonuçların açıklanmasına günler kala gözler MEB’e çevrildi, 2022 LGS sonuçları ne vakit açıklanacak, tercihler ne vakit yapılacak? LGS 2022 sonuç sorgulama ekranı hangi tarihte açıklanacak? sorularının karşılıkları merak konusu oldu.

2022 LGS sonuçları ne vakit açıklanacak? LGS 2022 sonuç sorgulama ekranı hangi tarihte açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafınca LGS sonuçları için verilen tarih hem öğrenciler tıpkı vakitte veliler tarafınca merakla bekleniyor. İmtihan sonuçları, 30 Haziran 2022’de “www.meb.gov.tr” internet adresinden ilan edilecek. Adaylar, LGS sonuçları belirtildiğı andan itibaren meb.gov.tr adresi üzerinden sonuçlarını TC kimlik numarası bilgisi ve Doğum tarihi ayrıntılarını girdikten daha sonra sonuçlarını görüntüleyebilecek. Öğrencilere imtihan sonuç dokümanları posta yoluyla gönderilmeyecek.

2022 LGS SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

2022 LGS tercihler ne vakit yapılacak?


Tercih ve yerleştirme kılavuzunun 30 Haziran’da açıklanacak imtihan sonuçlarının akabinde birkaç gün içerisinde yayımlanması bekleniyor.


2022 LGS taban puanları ve yüzdelim dilimleri belirtildi mı?

2022 LGS tercih kılavuzu çabucak hemen yayımlanmadığı için vilayetlere göre liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimleri de çabucak hemen belirli olmadı.

Sınav değerlendirmesi nasıl yapılır?

 • Merkezî İmtihana katılacak olan öğrencilerin puanı, aşağıdaki süreç basamaklarına bakılırsa tek puan cinsinde hesaplanacaktır.
 • Sözel ve sayısal kısımlara ilişkin alanların her bir alt testi için yanlışsız ve yanlış yanıt sayıları belirlenir.
 • Her bir öğrencinin her bir alt testine ilişkin ham puanı, ilgili teste ilişkin gerçek karşılık sayısından yanlış karşılık sayısının üçte biri çıkarılarak bulunur.
 • Her bir alt testin ortalaması, ilgili testin ham puanları toplamının öğrenci sayısına kısmı ile elde edilir.
 • Her bir alt testin standart sapması, ilgili alt testin ham puanları, ortalaması ve imtihana giren öğrenci sayısı kullanılarak hesaplanır.
 • Öğrencilerin her bir alt testine ilişkin standart puanı (SP), o teste ilişkin ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm öğrencilerin ham puanlarının ortalamasını 50’ye, standart sapmasını 10’a getiren bir dönüştürme süreci sonunda elde edilir.
 • Her alt test için hesaplanan standart puanlar, Tablo-2’de verilen katsayılar ile çarpılarak her bir alt testin yüklü standart puanları bulunur.
 • Yabancı Lisan ve/veya Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinden muaf olan öğrencilerin Yabancı Lisan ve/veya Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi yüklü standart puanı, bu öğrencilerin o testler haricindeki başka testlerin yüklü standart puan toplamının, bu testlerden alınabilecek en yüksek yüklü standart puan toplamına kısmının, o testlerden alınabilecek en yüksek yüklü standart puanla çarpılması ile elde edilir.
 • Testlerin yüklü standart puanları toplanarak, Toplam Yüklü Standart Puan (TASP) bulunur.
 • Cevap anahtarında yanılgı olması ve bu konunun Merkez İmtihan Şurası sonucu ile belirlenmesi kararında, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların yanlışsız seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye dâhil edilecektir.
 • Değerlendirme sırasında kusurlu soru/sorular çıkması durumunda, 9/12/2016 tarihindeki ve 29913 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 02/12/2016 tarihindeki ve 6764 sayılı Ulusal Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve bakılırsavleri Hakkında Kanun Kararında Kararname ile Kimi Kanun ve Kanun Kararında Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 69’uncu hususuyla, 17/2/2011 tarihindeki ve 6114 sayılı Kanunun 7’nci unsurunun ikinci fıkrasına eklenen “Sınavlarda iptaline karar verilen sorular kıymetlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan pahasının bir daha saptanması suretiyle puanlama yapılır.” kararı yeterince kıymetlendirme yapılacaktır.
 • Oturumlardan rastgele birine katılmayan ya da rastgele bir oturumda imtihanı iptal edilen öğrenciler için MSP hesaplanmaz.
Sınav hangi durumlarda geçersiz sayılır?

 • Başvuru kurallarını taşımadığı hâlde öğrencinin imtihana girmesi,
 • Cevap kâğıdının, imtihan evrakı dönüş zarfından çıkmaması, eksik çıkması yahut ziyan görmüş olması,
 • Öğrencinin rastgele bir öğrenciden ya da dokümandan kopya çektiğinin yahut kopya verdiğinin imtihan bakılırsavlilerince tespit edilmesi,
 • Cevap kâğıdının okunmasını engelleyecek gereksiz karalamalardan dolayı optik okuyucu tarafınca okunamaması,
 • Geçerli kimlik dokümanının ibraz edilmemesi,
 • Başka öğrencinin imtihan evrakının kullanılması,
 • Öğrencinin yerine diğerinin imtihana girmesi,
 • Öğrenci tarafınca imtihan evrakına ziyan verilmesi (soru kitapçığını ve/veya karşılık kâğıdını yırtmak, teslim etmemek ve benzeri) durumlarında Ulusal Eğitim Bakanlığı Merkezî Sistem İmtihan Yönergesi’nde belirtilen imtihan kuralları ihlal edildiği için imtihan nazaranvlilerince hazırlanmış tutanaklar da dikkate alınarak öğrencinin imtihanı geçersiz sayılacaktır.
 
Üst