Şii Batınî ne demek ?

Leila

Global Mod
Global Mod
Sii Batni ne demek?

Sii Batni, Islam'n Sii mezhebinde gelisen ve kullanlan bir terim olarak bilinmektedir. Terim, Islam'n Sii mezhebinde Batn-Gizli anlamna gelir. Sii Batni, uc temel ogedeki farkl bir anlaysa dayanr - Kitab (Kur'an), Sunnet (Hadis) ve Akl. Bu uc temel oge, her Sii Batni inancnn temelini olusturmaktadr.

Sii Batni'nin Kokeni ve Gelisimi

Sii Batni, Islam'n Sii mezhebinde gelisen ve kullanlan bir terim olarak kabul edilir. Sii Batni, Islam'n Sii mezhebinin 7. Yuzylda ortaya ckan bir alt dal olarak kabul edilir. Islam'n Sii mezhebinin ortaya cks, Imam Ali'nin Islam'a giren ilk ogretileri ile baslar. Imam Ali, Islam'n Sii mezhebinin temelini olusturmak icin cesitli teoriler uretti ve bu teoriler, Imam Ali'nin ogrencileri tarafndan gelistirildi. Sii Batni, Imam Ali'nin ogrencilerinin gelistirdigi teorilerin bir sonucudur.

Sii Batni'nin Temel Ogeleri

Sii Batni, uc temel ogeden olusur - Kitab (Kur'an), Sunnet (Hadis) ve Akl. Kitab, Islam'n temel kaynag olarak kabul edilir. Kur'an, Islam'n inanc sistemini olusturmak icin kullanlr. Sunnet, Islam'n ogretilerini temel alan hadisleri icerir. Hadisler, Imam Ali ve diger Islam alimlerinin sozlerini icerir. Akl, Islam'n ogretilerinin kavranmasn ve uygulanmasn saglayan onemli bir ogedir.

Sii Batni'nin Inanc

Sii Batni inanc, Islam'n Sii mezhebinin temel inanclarnn bir kombinasyonudur. Temel inanclar arasnda, Allah'n birligine, Peygamberimiz Muhammed'in son peygamber olarak gonderilmis olmasna, Islam'n tek dogru din olduguna ve Imam Ali'nin Islam'n temel ogretilerini gelistirmis olmasna inanlr.

Sii Batni, Islam'n Sii mezhebinde gelisen ve kullanlan onemli bir terimdir. Terim, Islam'n Sii mezhebinde Batn-Gizli anlamna gelir.
 
Üst